หัวข้อข่าว

หลักสูตรที่เปิดสอน

นิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

โครงการการบริการวิชาการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวพระราชดำริ

แนะแนวอาชีพทางด้านโยธาและสถาปัตยกรรม นักศึกษาสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

โครงการบริการวิชาการสำรวจ อนุรักษ์ สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น สร้างสำนึกรักในบ้านเกิด

โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก ประจำปีการศึกษา 2556

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย