โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก ประจำปีการศึกษา 2556

เผยเเพร่เมื่อ 408 เข้าชม

โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร